Nyheter oppdateres på Facebook

Vi gjør vårt ytterste for å holde våre kunder informert på en best mulig måte.
Dette benytter vi vår Facebook side til.
Det krever mye ressurser å oppdatere både her og der, derfor har vi gjort dette valget.

Klikk her for å komme til vår Facebook side!